Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александре Ђери

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, донијело је одлуку број 18-3-278/2014 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације мр Александре Ђери под насловом ''ЕФЕКТИ МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТА И КАЛЦИЈУМ ХИДРОКСИДА НА ПУЛПУ ЗУБА ПАЦОВА СА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗАЗВАНИМ ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУС-ОМ ТИПА 1“ у саставу:

1. Др Јован Војиновић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Превентивна и дјечија стоматологија; предсједник комисије
2. Др Радослав Гајанин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Патологија; члан комисије
3. Др Славољуб Живковић, редовни професор Стоматолошког факултета у Београду, ужа научна област: Болести зуба; ментор и члан комисије

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александре Ђери