Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Владана Бранковића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Владана Бранковића у саставу:

1. Др Мирјана Томичић Торлаковић, редовни професор, ужа научна област: Конструкције, грађење и одржавање жељезничких пруга, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Љиљана Милић Марковић, доцент, ужа научна област: Саобраћајнице, Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија Београд, члан
3. Др Љубиша Прерадовић, ванредни професор, ужа научна област: Рачунарске науке, Архитектонско-грађевински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
4. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна област: Геотехника, Архитектонско-грађевински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
5. Др Снежана Митровић, доцент, ужа научна област: Металне конструкције и Дрвне конструкције, Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија Београд, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Владана Бранковића