Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгане Благојевић

ДокторатиУниверзитет у Бањој Луци

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.696/14 од 20.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Карактеризација различитих типова боксита рентгенском флуоресцентном спектрометријом" у сљедећем саставу:

1. Др Драгица Лазић, редовни професор, ужа научна област: Неорганска хемијска технологија, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник
2. Др Душан Станојевић, ванредни професор, ужа научна област: Аналитичка хемија, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан
3. Др Славица Сладојевић, ванредни професор, ужа научна област: Аналитичка хемија, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгане Благојевић