Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Вујновића

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 12.05.2014. године, донијело је Одлуку (број рјешења 18-3-281/2014.) о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Саше Вујновића, доктора медицине, под називом “ Евалуација магнетно резонантне холангиопанкреатографије у предикцији тежине извођења елективне лапароскопске холецистектомије” у сљедећем саставу:

1. Др Драган Стојанов, редовни професор Медицинског факултета у Нишу, ужа научна област радиологија - предсједник
2. Др Душан Шушчевић, редовни професор Медицинског факултета у Бањој Луци, ужа научна област анатомија - члан
3. Др Слађана Петровић, редовни професор Медицинског факултета у Нишу, ужа научна област радиологија - члан
4. Др Драган Костић, ванредни професор Медицинског факултета у Бањој Луци, ужа научна област хирургија - резервни члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Вујновића, именована комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи:

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Вујновића