Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Ладислава Василишина

ДокторатиТехнолошки факултет
  • На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на сједници одржаној дана 12.05.2014. године, донијело је одлуку број 15/3.937-5/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације мр Ладислава Василишина, под називом: „Задовољење РДА вриједности за минералне материје воћа у исхрани" у саставу:

1. Др Мирослав Грубачић, редовни професор, ужа научна област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ментор
2. Др Бранислав Златковић, редовни професор, ужа научна област Конзервирање хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, члан
3. Др Предраг Вукосављевић, редовни професор, ужа научна област Конзервирање хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, члан
4. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, редовни професор, ужа научна област Неорганска хемија, Физичка хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
5. Др Анка Поповић-Врањеш, редовни професор, ужа научна област Сточарство (Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла), Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду, члан.

Комисија је прегледала урађену докторску дисертацију и на основу тога подноси сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Ладислава Василишина