Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Југослава Вука Тепића

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 29. 10.2013. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације "Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартра - противурјечја и паралеле" кандидата мр Југослава Вука Тепића, у сљедећем саставу:

1. Др Радивоје Керовић, редовни професор, ужа научна област: Историја филозофије и онтологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Зоран Арсовић, ванредни професор, ужа научна област: Историја филозофије и онтологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Часлав Копривица, ванредни професор, ужа научна област: Савремена филозофија, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан
4. Др Миодраг Живановић, редовни професор, ужа научна област: Онтологија и историја филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан - ментор 

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Југослава Вука Тепића