Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Весне Зарковић

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године број 07/3.300-47/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације кандидаткиње мр Весне Зарковић под називом "Косово и Метохија у политици великих сила крајем 19. и почетком 20. века", у сљедећем саставу:

1. Др Ђорђе Микић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор
2. Др Милош Јагодић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, предсједник
3. Др Милош Ковић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, члан
4. Др Драгиша Васић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Весне Зарковић