Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Славице Тутњевић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење о именовању Комисије за оцјену и одбране докторске дисертације "Способност категоризације предмета код дјеце од 14 до 20 мјесеци старости" кандидаткиње мр Славице Тутњевић у сљедећем саставу:

1. Др Татјана Стефановић Станојевић, редовни професор, уже научне области: Развојна психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, предсједник
2. Др Марија Зотовић, редовни професор, уже научне области: Развојна психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан
3. Др Ивана Михић, доцент, уже научне области: Развојна психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Славице Тутњевић