Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Сање Гњато

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 04.3.2014. године, број рјешења 18-3-141/2014, донијело је одлуку о именовању комисије за оцјену урађене докторске тезе кандидата mr Сање Гњато, под називом „Квалитет живота пацијената санираних фиксним и мобилним стоматопротетичким радовима“, у саставу:

1. Др Срећко Селаковић, редовни професор, ужа научна област Орална хирургија, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,  предсједник;
2. Др Љубиша Џамбас, редовни професор, ужа научна област Стоматолошка протетика, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, ментор, члан;
3. Др Недељка Ивковић, доцент, ужа научна област Стоматолошка протетика, Стоматолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан.

Након детаљног прегледа докторске дисертације кандидата mr sc. Сање Гњатo, именована комисија Наставно научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Сање Гњато