Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Кенеле Зуко

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење бр. 07/3.300-5/14 којим се именује Комисија за оцјену докторске дисертације "Стратегија управљања развојним промјенама у савременој школи" кандидаткиње мр Кенеле Зуко у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија, Методика ВОР-а и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан - ментор
2. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Златко Павловић, ванредни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Кенеле Зуко