Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Перице Рајчевића

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11 i 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на V сједници, одржаној 13.03.2014. године, донијело је Oдлуку број: 13/3.465-V-11/14, о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Перице Рајчевића под насловом:

“Ограничења и могућности монетарне политике у кризним периодима развоја"

Састав Комисије је сљедећи:
1. Др Никола Шпирић, редовни професор, ужа научна област: Монетарна и фискална економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан;
3. Др Ново Плакаловић, редовни професор, ужа научна област: Монетарна економија и банкарство, Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан.

Комисија је детањно проучила докторску дисертацију мр Перице Рајчевића под насловом “Ограничења и могућности монетарне политике у кризним периодима развоја" и у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Перице Рајчевића

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3241/logoEF.jpg