Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бошка Бранковића

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27.02.2014. године, донијело је Одлуку број 07/3.300-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Бошка Бранковића под насловом "Спољни аспект покрета за вјерску аутономију у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. године" Комисија је именована у сљедећем саставу:

1. Др Ђорђе Микић, редовни професор, ужа научна област: Национална историја новог вијека, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Дејан Микавица, ванредни професор, ужа научна област: Историја модерног доба, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан
3. Др Боро Бронза, доцент, ужа научна област: Општа историја, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
4. Др Драгиша Васић, доцент, ужа научна област: Помоћне историјске науке, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бошка Бранковића