Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Боривоја Милошевића

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, број 07/3.300-1/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације "Српско православно свештенство у Босни и Херцеговини у аустроугарском раздобљу 1878-1918" кандидата мр Боривоја Милошевића у сљедећем саставу:

1. Др Ђорђе Микић, редовни професор, ужа научна област: Национална историја новог века, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор
2. Др Дејан Микавица, ванредни професор, ужа научна област: Историја модерног доба, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник
3. Др Сузана Рајић, ванредни професор, ужа научна област: Историја српског народа у новом веку, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, члан
4. Др Милош Ковић, доцент, ужа научна област: Општа историја новог века, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, члан 

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Боривоја Милошевића