Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Борислава Малиновићa

ДокторатиТехнолошки факултет

 Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.520-4/14 oд 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Борислава Малиновићa, под називом „Примјена анодне оксидације при пречишћавању отпадних вода и рециклирања раствора у галванотехници“. Комисија у саставу:

1. Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику - Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство, ментор,
2. Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - Универзитет у Београду, ужа научна област Општа хемијска технологија, члан,
3. Др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Еколошко инжењерство, члан,
4. Др Милорад Томић, ванредни професор Технолошког факултета у Зворнику - Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство, члан,

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци подноси

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Борислава Малиновићa