Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Србислава Павлова

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Србислава Павлова Савановића под наслоовом "Испитивање односа стидљивости предшколског дјетета и родитељских стилова". Комисија је именована у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Бисера Јевтић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Србислава Павлова