Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелиса Ахмедбеговић Пјано

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-132/2014 од 04.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме под насловом „Видна оштрина и резидуална рефракција након имплантације ирис-фиксирајућих факичних сочива код миопије“ и кандидаткиње Мр.мед.сци. Мелисе Ахмедбеговић Пјано, у саставу:

1. Др Миленко Стојковић, ванредни професор, ужа научна област: Офталмологија, Медицински факултет, Универзитета у Београду, предсједник
2. Др Никица Габрић, редовни професор, ужа научна област офталмологија, Медицински факултет Свеучилишта у Ријеци, члан - ментор
3. Др Милка Мавија, доцент, ужа научна област офталмологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан - коментор

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелиса Ахмедбеговић Пјано