Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ђуке Нинковић Барош

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11 i 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научног вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године, донијело је одлуку број: 18-3-144/2014 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. мед. др Ђуке Нинковић Барош за израду докторске тезе под називом:

“Значај аутологног серум кожног теста у разликовању хроничне аутоимуне и хроничне идиопатске уртикарије”

у саставу:
1. Др Богдан Зрнић, редовни професор, ужа научна област дерматовенерологија, Медицински факултет Бањалука, предсједник комисије;
2. Др Слободан Стојановић, редовни професор, ужа научна област дерматовенерологија, Медицински факултет Нови Сад;
3. Др Весна Гајанин, доцент, ужа научна област анатомија, Медицински факултет Бањалука, спец. дерматовенеролог;

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ђуке Нинковић Барош