Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Плаића

ДокторатиФилозофски факултет

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом "Педагошке вриједности и методички поступци стваралачког учења у разредној настави" кандидата мр Зорана Плаића написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 02.12.2013. године у саставу:

1. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Мирко Бањац, ванредни професор, ужа научна област: Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милка Ољача, ужа научна област: Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Плаића