Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ренате Салиховић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Александра Шиндић, доцент, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Фехим Рошић, редовни професор, ужа научна област: Општа психологија, Педагошки факултет, Универзитет у Бихаћу, члан

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ренате Салиховић