Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Перице Иванека

ДокторатиФилозофски факултет

Одлуком Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације "Утицај интерактивног усавршавања наставника за ненасилну комуникацију и респонсибилну интеракцију на образовно-одгојна постигнућа ученика средње школе" кандидата мр Перице Иванека, у сљедећем саставу:

1. Др Миле Илић, редовни професор, уже научна област: Дидактика, Општа педагогија и Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Бранка Ковачевић, доцент, ужа научна област: Дидактика, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан;

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Перице Иванека