Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Вукојевића

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-143/2014 од 04.03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц. мед. Зорана Вукојевића за израду докторске тезе под називом „Процјена квалитета живота код болесника са централним, периферним и мјешовитим типом хроничног неуропатског бола“.

Комисија у саставу:
1. Др Владо Ђајић, ванредни професор, ужа научна област неурологија, Медицински факултет Бањалука
2. Др Драгана Лаврнић, редовни професор, ужа научна област неурологија, Медицински факултет Београд
3. Др Милан Арбутина, ванредни професор, ужа научна област неурологија, Медицински факултет Бањалука

прегледала је материјал у вези са Пријавом теме докторске тезе кандидата Мр сц. мед. Зорана Вукојевића и доноси следећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Вукојевића