Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Славе Сукаре

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-72/2014 од 28.01.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutans-а у дјеце са смањеном концентрацијом витамина Д у серуму" и кандидата Мр Славе Сукаре, у саставу:

1. Др Душан Павлица, ванредни професор, ужа научна област: Микробиологија, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област: Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област: Болести зуба, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Славе Сукаре