Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Клементине Вуковић-Нук

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11, 84/12) Научно-наставно вијеће Факултета, на сједници одржаној 02.12. 2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу:

1. Др Нада Летић, ванредни професор, ужа научна област Клиничка псигологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Ранко Ђапић, редовни професор, ужа научна област Психопатологија и Развојна психопатологија, Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву, члан
3. Др Игор Крнетић, доцент, ужа научна област Клиничка психологија и психотерапија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Клементине Вуковић-Нук