Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Аида Булића

ДокторатиФилозофски факултет

Састав Комисије:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, ужа научна област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Александра Шиндић, доцент, ужа научна област Методика васпитно образовног рада, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милан Матијевић, редовни професор, ужа научна област Одгојне знаности и Методика друштвених знаности у одгоју, Учитељски факултет, Свеучилиште у Загребу, члан
4. Др Перо Спасојевић, ванредни професор, ужа научна област Општа педагогија и Методика предшколског васпитања, Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан
5. Др Бране Микановић, доцент, ужа научна област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Аида Булића