Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Владана Мирјанића

ДокторатиМедицински факултет

На основу чалана 149 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута о Универзитету у Бањој Луци, Наставнo-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 26.11.2013. године, донијело је oдлуку број: 18-3-821/2013 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске тезе мр Владана Мирјанића, др стоматологије, под називом „НАНОСТРУКТУРА ОРТОДОНТСКИХ АДХЕЗИВА И ГЛЕЂИ ЗУБА НАКОН ЊЕНОГ НАГРИЗАЊА У ЦИЉУ ФИКСИРАЊА БРАВИЦА“ у саставу:

1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област − дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци – предсједник комисије,
2. Др Слободан Чупић, редовни професор, ужа научна област − ортопедија вилица, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци – члан комисије,
3. Др Ђорђе Петровић, ванредни професор, ужа научна област − ортопедија вилица, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду – члан комисије.

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Владана Мирјанића