Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Папуге

ДокторатиТехнолошки факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.3/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Папуге, под називом "Копиролиза отпадне пластике и биомасе".

Комисија у саставу:
1. Др Петар Гверо, ванредни професор, ужа научна област: Термотехнички системи, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор
2. Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна област: Органска хемија, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милорад Максимовић, редовни професор, ужа научна област: Реакцијско инжењерство (Процесно инжењерство), Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
4. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област: Реакцијско инжењерство (Еколошко инжењерство), Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
5. Др Александар Јововић, редовни професор, ужа научна област: Процесна техника, Машински факултет, Универзитет у Београду, члан

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Папуге