Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Нере Зивлак-Радуловић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 28.01.2014. године, број рјешења 18-3-70/2014 донијело је одлуку о именовању комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Нере Зивлак-Радуловић, доктора медицине под називом: „Карактериситике личности као предиктор криминогеног понашања зависника од алкохола" у сљедећем саставу:

1. Др Петар Настасић, ванредни професор, ужа научна област: Психијатрија, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Славица Ђукић-Дејановић, редовни професор, ужа научна област: Психијатрија, Медицински факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Марија Бургић-Радмановић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Нере Зивлак-Радуловић