Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Савића

ДокторатиТехнолошки факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.2/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Александра Савића, под називом "Утицај ензиматских пектолитичких третмана на квалитет и антиоксидативне особине воћног вина од јабуке".

Комисија у саставу:
1. Др Асима Давидовић, редовни професор, ужа научна област: Бихемијско инжењењерство, Техношки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор
2. Др Зоран Кукрић, редовни професор, ужа научна област: Биохемија, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Миленко Блесић, ванредни професор, ужа научна област: Технологија врења, Пољопривредно-прехрамбени факултет, Универзитет у Сарајеву, члан

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Савића