Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Амера Ћаре

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) Научно-наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.12.2013. године донијело је Рјешење број: 07/2255-5/13, о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Дидактичка утемељеност мисаоних активности ученика и функције наставника у припремању и извођењу средњошколске наставе" у сљедећем саставу:

1. Др Миле Илић, редовни професор, уже научна област: Дидактика, Општа педагогија и Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Бранка Ковачевић, доцент, ужа научна област: Дидактика, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан;
3. Др Драженко Јоргић, доцент, ужа научна област: Андрагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Амера Ћаре