Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Алме Авдић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста" у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Миле Илић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан;
3. Др Златко Павловић, ванредни професор, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Алме Авдић