Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Марка Шантића

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци на IX сједници одржаној 11.09.2013. године, донијело је Одлуку о именовању комисије за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације под називом: "Утицај интегриране маркетиншке комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији", кандидата мр. сц. Марка Шантића у саставу:

1. Др. сц. Сања Бијакшић, ванредни професор, ужа научна област: Маркетинг, Економски факултет, Свеучилиште у Мостару, предсједник
2. Др. сц. Бранко Ракита, редовни професор, ужа научна област: Међународни маркетинг и менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др. сц. Зоран Лукић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Марка Шантића