Навигација

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Перице Иванек

ДокторатиФилозофски факултет

Рејешењем Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13, изабрани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације: Утицај интерактивног усавршавања наставника за ненасилну комуникацију и респонсибилну интеракцију на образовно-васпитна постигнућа ученика средње школе кандидата мр Перице Иванек. Захваљујући на повјерењу, након анализе достављене документације Комисија Вијећу подноси сљедећи

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Перице Иванек