Навигација

Извјештај Комисије о оцјени докторске дисертације кандидата мр Николине Гердијан

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, је на 3. сједници , одржаној 17.12. 2013., донијело одлуку о формирању Комисије за преглед и оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Николине Гердијан под називом: „Акутни ефекти статичких и динамичких истезања на испољавање максималне силе и снаге мишића наткољенице“, у сљедећем саставу:

1. Др Душан Перић, редовни професор на Факлтету за спорт и туризам Универзитета Едуконс, Нови Сад, предсједник
2. Др Марко Зељковић, ванредни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту, ФФВИС, Бања Лука, ментор-члан
3. Др Борко Петровић, доцент, ужа научна област Кинезиологија у спорту, ФФВИС, Бања Лука, члан

Извјештај о оцјени докторске дисертације кандидата мр Николине Гердијан