Навигација
Viber

Часопис „Sportlogia“ водећи часопис у Републици Српској

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

Комисија за категоризацију научних часописа Министарства науке и технологије Републике Српске састала се дана 31.01.2014. године, прегледала часописe и дописe редакција, те о томе поднијела Извјештај.

Комисија за категоризацију научних часописа прегледала је часопис „Sportlogia“ и констатовала сљедеће:

Часопис „Sportlogia“ Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци је освојио 29 бодова и тиме остварио све што обухватају кри­те­ријуми Правилни­ка о публи­ко­вању научних публи­кација („Службени гласник Репу­б­лике Српске“, бр. 77/10), чиме је постао први часопис са овим бројем освојених бодова и водећи часопис у Републици Српској.