Навигација
Viber

JRC Акције „Проширења и интеграције“

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

Здружени истраживачки центар (JRC) пружа научну и техничку подршку земљама на путу ка чланству у ЕУ, новим државама ЕУ чланицама као и придруженим земљама у програму Horizont 2020. Ове акције подржавају пренос ЕУ законодавног оквира (acquis communautaire) у национална законодавства и олакшавају научну и техничку размјену.
У оквиру Акције „Проширења и интеграција“, JRC нуди специјализоване радионице, конференције и напредне тренинг курсеве у оквиру својих надлежности. Радионице су подешене тако да дозвољавају надлежним организацијама у новим државама чланицама, земљама кандидатима, земљама потенцијалним кандидатима, придруженим земљама Оквирног програма и на ad-hoc основи партнерским земљама европске политике сусједства и Русији за проучавање научних и техничких метода и техника које помажу у имплементацији ЕУ политика. Оне, поред тога, пружају прилику за ЕУ организације да се упознају са методама које се тренутно користе у тим земљама и прилику за обје стране да разговарају о томе како треба имплементирати ЕУ законодавство у будућности.

На веб страници Здруженог истраживачког центра (JRC) објављени су нови E&IA позиви за 2014. годину, у дијелу који се односи на Активности - Акције „Проширења и интеграције“.

Више информација може се наћи на линку: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720

Радионице, напредни курсеви и активности предложене од стране JRC института су одабране на основу JRC кључних оријентација као и у складу са E&IA истраживачким приоритетима земаља.