Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић Хаџиефендић

ДокторатиФилозофски факултет

Састав Комисије:
1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Хуснија Хасанбеговић, биран на предмету Методологија, Едукацијско рехабилитацијски факултет, Универзитет у Тузли, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић Хаџиефендић