Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Ирине Вулић

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3148-1/13 од 19. 11. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Идентификација и карактеризација генетичких полиморфизама асоцираних са синдромом иритабилног колона" у сљедећем саставу:

1. Др Стојко Видовић, ужа научна област: Хумана генетика, Молекуларна биологија, Природно-математички, Универзитет у Бањој Луци, коментор - предсједник
2. Др Лејла Појскић, ужа научна област: Хумана молекуларна генетика, Биотехнологија и биосигурност, Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију, Универзитет у Сарајеву, коментор - члан
3. Др Наташа Голић, ужа научна област: Молекуларна генетика и генетичко инжењерство, Молекуларна Микробиологија, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Ирине Вулић