Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Владана Вуклиша

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу:

1. Др Милан Ристовић, редовни професор, ужа научна област: Општа савремена историја, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Мирослав Јовановић, редовни професор, ужа научна област: Општа савремена историја, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Дарко Гавриловић, ванредни професор, ужа научна област: Национална историја, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Владана Вуклиша