Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мире Лакетић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу:
1. Др Миле Илић, редовни професор, ужа научна област: Дидактика, Општа педагогија и Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Љубомир Милутиновић, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Бранка Ковачевић, ванредни професор, ужа научна област: Дидактика, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мире Лакетић