Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Маје Травар

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на седници одржаној 27.09.2013. године, донијело је Одлуку (број 18-3-631/2013) о именовању Комисије за оцјену докторске тезе “Интерферон ламбда у имунском одговору на Mycobacterium tuberculosis“, у сљедећем саставу:

1. Др Вера Правица, редовни професор, ужа научна област микробиологија, Медицински факултет Београд - председник,
2. Др Маринко Вучић, ванредни професор, ужа научна област интерна медицина, Медицински факултет Бања Лука - члан,
3. Др Мирослав Петковић, ванредни професор, ужа научна област микробиологија, Медицински факултет Бања Лука - члан
4. Др Бранислава Савић, редовни професор, ужа научна област микробиологија, Медицински факултет Београд - резервни члан
5. Др Здравка Кезић, доцент, ужа научна област инфектологија, Медицински факултет Бања Лука - резервни члан.

Именована комисија подноси Наставно-научном већу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Маје Травар