Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Глигорића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2358-I -10.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 28.10.2013. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Драгана Глигорића под насловом: "Утицај примјене режима чврстог фиксног девизног курса на равнотежу текућег биланса". Истом одлуком именована је и Комисија за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Гордана Ченић-Јотановић, редовни професор, ужа научна област: Међународна економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Васиљ Жарковић, доцент, ужа научна област: Међународна економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Ново Плакаловић, редовни професор, ужа научна област: Банкарство, Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидату, њене стручне квалификације, досадашњи научноистраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидат намјерава провести. Након разматрања подобности кандидата мр Драгана Глигорића и теме под насловом "Утицај примјене режима чврстог фиксног девизног курса на равнотежу текућег биланса" комисија у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу овај   

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Глигорића