Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бојана Ћудића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX -12.1/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 11.09.2013. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Бојана Ћудића под називом: "Улога и значај фондова ризичног капитала за раст и развој малих и средњих предузећа".

Истом ослуком именована је Комисија за оцјену подобности теме докторске дисертације у саставу:
1. Др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна област: Предузетничка економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Мирослав Тодоровић, ванредни професор, ужа научна област: Рачуноводство и пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бојана Ћудића