Навигација

Извјештај о оцјени подобности кандидата иа теме за израду докторске тезе мр Весне Богичевић

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII -2.2/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 11.07.2013. године донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације под насловом: "Утицај ревизије пословања на одрживост јавног сектора" кандидата мр Весне Богичевић у саставу:

1. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Душко Шњегота, ванредни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Радомир Божић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство, Економски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидату, њене стручне квалификације, досадашњи научноистраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидат намјерава провести. Након разматрања подобности кандидата мр Весне Богичевић и теме под насловом "Утицај ревизије пословања на одрживост јавног сектора" комисија у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу овај
   
Извјештај о оцјени подобности кандидата иа теме за израду докторске тезе мр Весне Богичевић