Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац

ДокторатиТехнолошки факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци бр. 15/3.1426-6/13 oд 10.07.2013.  године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац, под називом „Утицај избора омотача на квалитет традиционалних ферментисаних кобасица“.

Комисија у саставу:
1. Др Милан Ж. Балтић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета у београду, ужа научна област Хигијена и технологија меса, ментор,
2. Др Сњежана Мандић, доцент Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла, члан,
3. Др Асима Давидовић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Биохемијско инжињерство, члан и
4. Др Неђељко Карабасил, доцент на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, ужа научна област Хигијена и технологија меса, члан,

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци подноси сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац