Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Смиљане Параш

ДокторатиПриродно-математички факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број 19/3.626/2013 од 18.09.2013. године именовани смо у Комисију за преглед, оцјену и одбрану завршене докторске дисертације мр Смиљане Параш у саставу:
1. Др Живојин Ерић, редовни професор, ужа научна област Микробиологија, биологија ћелије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Милица Матавуљ, редовни професор, ужа научна област Цитологија и хистологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, члан
3. Др Радослав Гајанин, редовни професор, ужа научна област Патологија, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Смиљане Параш