Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Deana Girotto

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 27.09.2013. године, донијело је приједлог одлуке број: 18-3-632/13 о именовању Комисије за оцјену израђене докторске тезе мр Deana Girotto, др мед. под називом „УЛОГА ДЕКОМПРЕСИЈСКЕ КРАНИЕКТОМИЈЕ У ЛИЈЕЧЕЊУ ТЕШКЕ ОЗЛИЈЕДЕ МОЗГА ПРАЧЕНЕ УНУТАР-ЛУБАЊСКИМ КРВАРЕЊЕМ“ у саставу:

1. Др Зоран Вујковић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци - предсједник комисије,
2. Др Владо Ђајић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци - члан комисије,
3. Др Дарко Ледић, ванредни професор, ужа научна област Неурохирургија, Медицински факултет Универзитета у Ријеци - члан комисије.

Након детаљног прегледа урађене докторске тезе кандидата мр Deana Girotto, именована комисија Наставном-научном вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета подноси следећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Deana Girotto