Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Секулића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 07.06. 2013. године, одлуком број 11/3.689-2-2/12 именовало је комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске "Промјена индикатора анеробног метаболизма током интермитентног рада максималног интензитета код фудбалера" кандидата мр Жељка Секулића у саставу:
1. Др Слободан Горановић, ванредни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Ненад Понорац, доцент, ужа научна област Физиологија, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Драган Радовановић, ванредни професор, Факултет сопрта и физичког васпитања,Ниш, (предмет: Физиологија спорта), члан


Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Секулића