Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Тајане Сердар

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX - 12.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 11.09.2013. године именовало је Комисију за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације под насловом: "Избор модела процјене вриједности предузећа у условима кризе и неактивног тржишта капитала" кандидаткиње мр Тајане Сердар у саставу:

1. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област: Пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Горан Радивојац, ванредни професор, ужа научна област Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милорад Иванишевић, редовни професор, ужа научна област Пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидаткињи, њене стручне квалификације, досадашњи научно-истраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидаткиња намјерава провести. Након разматрања подобности кандидаткиње мр Тајане Сердар и теме са насловом "Избор модела процјене вриједности предузећа у условима кризе и неактивног тржишта капитала" Комисија у пуној међусобној сагласности подноси Наставно-научном вијећу Економског факутета

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Тајане Сердар