Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Кристине Бобрек Мацановић

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.5/13, а на основу члана 148. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сједници одржаној 11.07.2013. године, именована је Комисију за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Бранко Ракита, редовни професор, ужа научна област: Пословна економија и менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област Теоријска економија и менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Драгутин Шипка, редовни професор, ужа научна област Актуарство, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидаткињи, њене стручне квалификације, досадашњи научно-истраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидаткиња намјерава провести. Након разматрања подобности кандидаткиње мр Кристине Бобрек Мацановић и теме са насловом "Употреба глобалних друштвених медија у функцији ефикасности интегрисаних маркетиншких комуникација" Комисија у пуној међусобној сагласности подноси Наставно-научном вијећу Економског факутета

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Кристине Бобрек Мацановић