Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Ванде Марковић Пековић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, донијело је Одлуку (број: 18-3-495/2013) о именовању Комисије за оцјену урађене докторске тезе мр сц. Ванде МАрковић Пековић, маф. фарм. под називом "УПОТРЕБА ЛИЈЕКОВА У ГЕРИЈАТРИЈСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - СТРУКТУРА, ПОЛИФАРМАЦИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛИЈЕКОВА" у саставу:

1. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан  

  
Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Ванде Марковић Пековић